Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động siêu ngắn

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động siêu ngắn nhất trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

(trang 57, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

1. Xác định chủ ngữ:

a) Mọi người  /  yêu mến em.

       CN                 VN

b) Em  /  được mọi người yêu mến.

    CN                  VN

2. Ý nghĩa của chủ ngữ:

- Ở câu a: chủ ngữ - thực hiện hành động muốn hướng đến người khác – câu chủ động.

- Ở câu b: chủ ngữ - được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

Phần II

Video hướng dẫn giải

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

(trang 57, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

Phần III

Video hướng dẫn giải

(trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

LUYỆN TẬP

Câu bị động:

- Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

- Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.

- Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=> Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 23
Quảng cáo
list
close
Gửi bài