Soạn bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Sức khoẻ cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... đến là cả nước mạnh khỏe.

Lời giải chi tiết:

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức khoẻ là hết sức cần thiết. Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới....Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.

Câu 2

Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... đến là bổn phận của mỗi một người yêu nước.

Lời giải chi tiết:

Người yêu nước thì phải tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn tham gia tốt vào các sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt. Muốn có sức khoẻ tốt thì phải tập thể dục. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

Câu 3

Em sẽ làm gì sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ ?

Phương pháp giải:

Em hãy suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người. Em quyết tâm tập thể dục đều đặn mỗi sáng sớm, học tập tốt các tiết thể dục ở trường. Em cũng sẽ tự rèn luyện để có thể tham gia thi đấu một môn nào đó trong các cuộc thi thể dục thể thao nhà trường tổ chức.

Nội dung

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác rất thuyết phục và đúng đắn. Qua đó, nhắc nhớ mọi người có ý thức rèn luyện sức khỏe.

Bài đọc

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

    Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới , việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh.

    Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.

    Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.

Ngày 27-3-1946

HỒ CHÍ MINH

- Dân chủ : chế độ xã hội đảm bảo quyền làm chủ của người dân.

- Bồi bổ : làm cho khỏe mạnh hơn.

Bổn phận : việc phải làm.

Khí huyết : hơi sức và máu, tạo nên sức sống của con người.

Lưu thông : thông suốt, không bị ứ đọng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close