Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - Viết : Buổi học thể dục (từ Thầy giáo nói … đến hết)

Thầy giáo nói : "Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !" Nhưng Nen-li còn muốn đứng trên chiếc xà như những người khác.

Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng, nhìn xuống chúng tôi.

Câu 2

Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

Phương pháp giải:

Em xem lại tên các bạn đã xuất hiện trong câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

- Lưu ý : Khi viết tên riêng người nước ngoài, em viết hoa chữ đầu tiên, các tiếng ngăn cách với nhau bằng dấu gạch nối.

- Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3

Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

nhảy ...a, nhảy ...ào, ...ới vật

b) in hay inh ?

điền k..., truyền t..., thể dục thể h...

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) s hay x ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b) in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Quảng cáo
close