Soạn bài Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội" trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội" trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Theo em, báo cáo trên là của ai ? Bạn đó báo cáo với những ai ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn mở đầu bài báo cáo và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Theo em, báo cáo đó là của lớp trưởng. Bạn ấy báo cáo với cả lớp về tình hình và kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội".

Câu 2

Bản báo cáo gồm những nội dung nào ?

Phương pháp giải:

Em hãy liệt kê các mục của bản báo cáo.

Lời giải chi tiết:

Bản báo cáo gồm các nội dung sau :

- Nêu nhận xét về các mặt hoạt động của toàn lớp như: học tập,  lao động và các công tác khác.

- Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc.

Câu 3

Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Lớp tổ chức báo cáo để kiểm điểm lại tình hình thi đua trong tháng với những ưu điểm và thiếu sót, để biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.

Nội dung

Một bản báo cáo thường tổng kết lại những nội dung công việc đã làm được và chưa làm được trong một hoạt động nào đó, đồng thời cũng biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhận có nhiều cố gắng. Làm cho tập thể nhận ra được những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động vừa qua đồng thời có tinh thần phấn khởi để bước vào những hoạt động tiếp sau.

Bài đọc

Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"

   Thưa các bạn,

   Tôi xin báo cáo kết quả thi đua của lớp ta trong tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" vừa qua:

   A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

   1. Học tập:

- Phần đông các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, ý thức kỉ luật tốt. Nhưng vẫn còn hai bạn nói chuyện riêng trong giờ học.

- Cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 điểm khá, không có điểm kém.

   2. Lao động: Lớp tham gia nhổ cỏ ở hai bồn hoa trong sân trường.

   3. Các công tác khác: Lớp có điệu múa tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoạt giải Nhì.

   B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Tập thể: tổ 1, tổ 3.

Cá nhân: Đặng Tuấn Cảnh, Nguyễn Phương Hà, Lê Đức Khôi, Vũ Minh Long, Bùi Thị Mai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close