Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng Phù Ủng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng Phù Ủng?


Phương pháp giải:

a) Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì?

- Chàng trai ngồi đan sọt.

b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

Vì chàng trai mải mê đan sọt mà không nhận ra kiệu Trần Hưng Đạo đang tới nên quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm thủng đùi để chàng tỉnh ra.

c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô vì Trần Hưng Đạo mến trọng người hiền tài, giàu lòng yêu nước. (giáo đâm chảy máu đùi không thấy đau, trả lời trôi chảy chiến thuật dùng binh).

Lời giải chi tiết:

HƯỚNG DẪN KỂ

    Phạm Ngũ Lão là một vị tướng giỏi thời nhà Trần. Ông có tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Thời trai trẻ của ông cũng thật đáng khâm phục. Câu chuyện kể về ông như sau :

    Một buổi sáng, bên vệ đường làng Phù Ủng có một chàng trai ngồi đan sọt. Chàng mải miết với công việc và đăm chiêu suy nghĩ về việc nước nên không hề để ý tới cảnh vật xung quanh mình. Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa kiệu Trần Hưng Đạo đi ngang qua làng. Lối hẹp, quân đông, võng xe chật đường, loa phát thanh náo nhiệt. Thế nhưng, chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên đan sọt. Quân mở đường giận quá bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai, máu chảy lai láng nhưng chàng trai vẫn không hay biết.

    Kiệu Hưng Đạo Vương đến gần. Lúc ấy, chàng trai mới sực tỉnh và vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

-  Đùi bị đâm chảy máu thế kia ngươi không biết sao ?

    Chàng trai đáp :

-  Tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách Binh thư nên không để ý, xin Đại vương xá cho.

    Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng là Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến chiến thuật dùng binh, chàng trai trả lời trôi chảy. Hưng Đạo tỏ lòng mến trọng người tài, đưa theo về kinh đô. Sau đó, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc và lập được chiến công lớn.

Câu 2

Viết câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

Lời giải chi tiết:

b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

Vì chàng trai mải mê đan sọt mà không nhận ra kiệu Trần Hưng Đạo đang tới nên quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm thủng đùi để chàng tỉnh ra.

c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô vì Trần Hưng Đạo mến trọng người hiền tài, giàu lòng yêu nước. (giáo đâm chảy máu đùi không thấy đau, trả lời trôi chảy chiến thuật dùng binh).

Quảng cáo
close