Bánh chưng, bánh giầy

Soạn bài Thánh Gióng siêu ngắn nhất trang 9 SGK ngữ văn 6 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Bố cục:

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến “chứng giám”): Vua chọn người nối ngôi.

- Đoạn 2 (Tiếp theo … đến “nặn hình tròn”): Cuộc đua tài.

- Đoạn 3 (Còn lại): Kết quả thi tài.

Nội dung chính: Suy tôn tài năng, phẩm chất của con người trong việc dựng xây đất nước.

Trả lời câu 1 (trang 12, SGK Ngữ văn 6, tập 1): 

- Hoàn cảnh: Vua Hùng chọn người nối ngôi khi giặc ngoài đã dẹp yên, vua tuổi đã già.

- Ý định: chọn người nối chí, không nhất thiết là con trưởng.

- Hình thức: thông qua cuộc thi tài, ai làm vừa ý vua sẽ được truyền ngôi.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 12, SGK Ngữ văn 6, tập 1): 

   Trong các con vua, chỉ có Lang Liêu được thần giúp đỡ vì:

- Lang Liêu là người con thiệt thòi nhất, nghèo và chỉ làm việc đồng áng, trồng lúa, khoai.

- Chàng hiểu được ý thần: lấy nguyên liệu sẵn có của nhà nông để làm ra hai loại bánh. 

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 12, SGK Ngữ văn 6, tập 1): 

    Hai thứ bánh của Lang Liêu được vua cha chọn để tế Trời, Đất, Tiên vương và Lang Liêu được chọn nối ngôi vua vì:

- Lang Liêu là người biết quý trọng hạt gạo, biết dùng những thứ do bàn tay mình làm ra để tế Tiên vương.

- Cho thấy chàng là người có tài, đức, hiếu, xứng đáng trở thành minh quân trong tương lai.

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 12, SGK Ngữ văn 6, tập 1): 

    Ý nghĩa của truyền thuyết “Bánh chưng, bánh giầy”:

- Giải thích nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy đồng thời tái hiện hình ảnh con người trong công cuộc dựng nước.

- Truyện còn phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động, đề cao nghề nông và thể hiện sự thờ kính Trời, Đất và tổ tiên của nhân dân ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài