Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 27 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sau khi Ngô Quyền mất. Tình hình nước ta không ổn định.

- Hai con của Ngô Quyền còn trẻ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền .

- Các phe phái nổi lên ở khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

- Đất nước rơi vào tình trạng “Loạn 12 sứ quân”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài