Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Phục hồi kinh tế

* Nông nghiệp

- Ban hành Chiếu khuyến nông đề giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế .

* Thủ công nghiệp: Nghề thủ công phát triển.

* Thương nghiệp

- Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa.

- Giao lưu, buôn bán được phục hồi.

Mục b

b) Xây dựng văn hóa dân tộc

* Văn hoá, giáo dục

- Ban Chiếu lập học.

- Khuyến khích mở trường học ở các huyện, xã.

- Đưa chữ Nôm trở thành chữ viết chính thức.

- Lập Viện Sùng chính do Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng, dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập.

=> Tác dụng: Kinh tế phục hồi nhanh chóng, xã hội dần dần ổn định.

ND chính

Tóm tắt các chính sách, kết quả vua Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close