Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Quảng cáo

Đề bài

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 55 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công về phía Nam, thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close