Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Lời giải chi tiết

- Ở virut HIV: Trong quá trình nhân lên thì nó đưa cả lõi axit nucleic và vỏ capsit vào tế bào chủ. Có trải qua quá trình phiên mã ngược và cài xen.

- Ở phagơ: Trong quá trình nhân lên thì nó chỉ đưa lõi axit nucleic vào tế bào chủ thôi, không có 2 giai đoạn kể trên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài