Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết

Tóm tắt quá trình xâm nhiễm và phát triển của virut trong tế bào vật chủ.

- Hấp phụ: phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ.

- Xâm nhiễm: ADN của phagơ chui vào bên trong tế bào chủ.

- Tổng hợp: ADN của phagơ chỉ huy bộ máy di truyền của tế bào chủ tổng hợp ADN và prôtêin cho bản thân.

- Lắp ráp: Các đơn vị hình thái tự bao lại thành vỏ prôtêin. Vỏ prôtêin lắp ráp với ADN.

- Phóng thích: Giải phóng phagơ ra ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài