Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết

Giải bài tập 3 trang 58 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 56 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) ra đời, gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.

- Đến năm 1940, Liên Xô gồm 15 nước cộng hòa.

- Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, có thể thấy:

- Về vị trí:

+ Liên Xô có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục Á, Âu.

+ Liên Xô có đường bờ biển dài. Phía Bắc giáp bắc Băng Dương, phía đông giáp Thái Bình Dương, phía tây và tây nam giáp biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi.

- Các nước cộng hòa trong Liên Bang Xô viết gồm: Nga, Ca-dắc-xtan, E-xtô-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na, Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a, Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a, Gru-di-a, A-déc-bai-gian, Tuốc-mê-ni-a, U-dơ-bê-ki-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Kiếc-ghi-di-a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close