Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 7

Quảng cáo

Đề bài

Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 7 trang 9 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn:

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.

- Đề cao giá trị chân chính của con người, con người phải được tự do phát triển.

- Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài