Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

Quảng cáo

Đề bài

Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

Lời giải chi tiết

- Nhóm C3: Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. Quá trình cố định CO2 xảy ra ở tế bào mô giậu.

- Nhóm C4: Thích hợp với điệu kiện môi trường nóng, ẩm. Quá trình cố định CO2 xảy ra ở cả tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch.

- Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện môi trường khô, hạn vùng sa mạc. Quá trình cố định CO2 xảy ra vào ban đêm ở lục lạp tế bào mô giậu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài