Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925) 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ nước ta phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tầng lớp tham gia với hình thức phong phú.

1. Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc:

- Năm 1919, phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

- Năm 1923, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của Pháp.

- Thành lập Đảng Lập hiến.

Mục 2

2. Phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức:

- Thành lập những tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,...

- Xuất bản sách báo, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.

- Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh.

ND chính

Tóm tắt phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925): Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close