Phong trào công nhân (1919 - 1925)

Tóm tắt mục III. Phong trào công nhân (1919 - 1925). Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy các cuộc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hoàn cảnh:

- Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật).

- Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và Trung Quốc ở Hương Cảng, Áo Môn, Thượng Hải đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào công nhân Việt Nam.

Tôn Đức Thắng (1888 - 1980)

2. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

- Năm 1922, công nhân viên chức các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

- Năm 1924, diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…

- Tháng 8 - 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn nhằm ngăn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân, thủy thủ Trung Quốc.

=> Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích rõ ràng.

Công nhân Ba Son - tranh vẽ của học sĩ Huỳnh Phương Đông

Nét chính về phong trào công nhân (1919 - 1925): hoàn cảnh và các cuộc đấu tranh tiêu biểu.

Sơ đồ tư duy Phong trào công nhân (1919 - 1925)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close