Phong trào cải cách tôn giáo

Tóm tắt mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo. Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Phong trào cải cách tôn giáo

* Nguyên nhân:

+ Giáo hội bóc lột nhân dân.

+ Hệ tư tưởng của Giáo hội phong kiến cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội cản trở sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

- Phong trào cải cách tôn giáo khởi đầu ở Đức và lan sang các nước Tây Âu.

- Đại diện tiêu biểu: Lu-thơ, Can-vanh.

* Nội dung:

- Kịch liệt phê phán những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

* Kết quả, ý nghĩa:

- Đạo Ki-tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau.

- Làm bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

ND chính

Phong trào cải cách tôn giáo: nguyên nhân, nội dung chính, kết quả, ý nghĩa.

Sơ đồ tưu duy Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close