Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 128 SGK Đại số 10

  Giải Bài 1 trang 128 (Ôn tập chương V - Thống kê) SGK Đại số 10. Chỉ rõ các bước để:

 • pic

  Câu 2 trang 128 SGK Đại số 10

  Giải bài 2 trang 129 SGK Đại số 10. Nêu rõ cách tính của: số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 129 SGK Đại số 10

  Giải bài 3 trang 129 SGK Đại số 10. Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình là:

 • pic

  Câu 4 trang 129 SGK Đại số 10

  Giải bài 4 trang 129 SGK Đại số 10. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp của nhóm cá thứ nhất.

 • pic

  Câu 5 trang 129 SGK Đại số 10

  Giải bài 5 trang 130 SGK Đại số 10. Cho dãy số liệu thống kế được ghi trong bảng sau:

 • pic

  Câu 6 trang 130 SGK Đại số 10

  Giải bài 6 trang 130 SGK Đại số 10. Người ta tiến hành thăm dò ý kiến khách hàng về các mẫu 1, 2, 3, 4, 5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy.

 • pic

  Câu 7 trang 130 SGK Đại số 10

  Giải bài 7 trang 130 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số.

 • pic

  Câu 8 trang 131 SGK Đại số 10

  Giải bài 8 trang 131 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số: Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên

 • pic

  Câu 9 trang 131 SGK Đại số 19

  Giải bài 9 trang 131 SGK Đại số 10. Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

 • pic

  Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10

  Giải bài 10 trang 131 SGK Đại số 10. Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 131 SGK Đại số 10

  Giải bài 11 trang 131 SGK Đại số 10. Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là : 50kg, 38kg, 40kg.

Gửi bài