Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Quảng cáo

Đề bài

Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các đường mũi tên và nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Lời giải chi tiết

Dòng sông nhỏ chảy ra sông lớn, biển.

 +Hai bên bờ sông có làng mạc, cánh đồng.

 +Các đám mây đen và mây trắng.

 +Những giọt mưa từ đám mây đen rơi xuống đỉnh núi và chân núi. Nước từ đó chảy ra suối, sông, biển.

 +Các mũi tên.

* Bay hơi, ngưng tụ, mưa của nước.

* Nước từ suối, làng mạc chảy ra sông, biển. Nước bay hơi biến thành hơi nước. Hơi nước liên kết với nhau tạo thành những đám mây trắng. Càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng tụ lại thành những đám mây đen nặng trĩu nước và rơi xuống tạo thành mưa. Nước mưa chảy tràn lan trên đồng ruộng, sông ngòi và lại bắt đầu vòng tuần hoàn

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close