Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...

Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...

Quảng cáo

Đề bài

Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...

Lời giải chi tiết

- Những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,..: Hươu, thỏ, bò, trâu, sóc, ...

- Những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...: hổ, báo, chó sói, cá mập, gõ kiến,..

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close