Lí thuyết bài 63: Động vật ăn gì để sống

Phần lớn thời gian sống của động vật giành cho việc kiếm ăn.

Quảng cáo

Phần lớn thời gian sống của động vật giành cho việc kiếm ăn. Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn khác nhau. Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, có loài ăn sâu bọ, có loài ăn tạp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close