Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Có 6 nhân tố chính đưa đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản:

- Một là, con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỉ luật cao trong lao động.

- Hai là, vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

- Ba là, các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao.

- Bốn là, Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

- Năm là, chi phí cho quốc phòng của Nhật Bản rất thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.

- Sáu là, Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Nhật Bản
Gửi bài