Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII.

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 116, 117, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII:

- Đời sống nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ ngày càng khó khăn, bị bóc lột nặng nề bởi quý tộc, địa chủ.

- Tình hình nông dân bỏ làng mạc đi phiêu tán khắp nơi ngày càng đông.

- Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp nơi cả đồng bằng và vùng Thanh – Nghệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài