Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII

- Giữa thế kỉ XVIII, khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.

- Các cuộc khởi nghĩa lớn:

+ Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây.

+ Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 – 1770) ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An.

+ Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương ( 1740 – 1751).

+ Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 – 1751) hoạt động trên địa bàn rộng lớn.

+ Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 – 1769).

Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

- Kết quả: Thất bại

- Ý nghĩa:

+ Chính quyền phong kiến Họ Trịnh bị lung lay.

+ Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân.

+ Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc.

ND chính

Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng ngoài thế kỉ XVIII: những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, kết quả, ý nghĩa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close