Nhúng chìm một chai “rỗng” có đậy nút kín vào trong nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước?

Nhúng chìm một chai “rỗng” có đậy nút kín vào trong nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước?

Quảng cáo

Đề bài

Nhúng chìm một chai “rỗng” có đậy nút kín vào trong nước. Khi mở nút chai ra, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước? Vậy bên trong chai “rỗng” đó có chứa gì ?

Lời giải chi tiết

Khi mở nút chai ra ta thấy có bông bóng nước nổi lên mặt nước.

Không khí có ở trong chai rỗng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài