Lí thuyết bài 30: Làm thế nào để biết có không khí

Xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật đều chứa không khí.

Quảng cáo

-    Xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật đều chứa không khí.

-    Lớp không khí bao quanh Trái đất gọi là khí quyển

  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài