Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Lời giải chi tiết

Ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày, cường độ ánh sáng khác nhau nên những loài hoa nở ở những thời điểm khác nhau trong ngày.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close