Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động lá là do:

A. thay đổi vị trí vô sắc lạp

B. thay đổi cấu trúc phitôcrôm

C. thay đổi nồng độ \(K^+\)

D. thay đổi vị trí của lông hút

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp suất trương nước có vai trò quan trọng trong vận động: cụp lá ở cây trinh nữ, đóng mở khí khổng, bắt mồi ở cây nắp ấm...

Lời giải chi tiết

Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động lá là do thay đổi nồng độ \(K^+\).

Đáp án: C

 loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close