Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Tóm tắt mục 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

- Sau khi nhà Trần thay nhà Lý cai quản đất nước: một mặt, nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, xã hội, xây dựng chính quyền mới; mặt khác, tổ chức lại quân đội, củng cố quốc phòng.

Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ.

+ Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

+ Ở các làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

- Thực hiện chính sách: “Ngụ binh ư nông”.

- Chủ trương: Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông", xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội. Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.

- Cử tướng giỏi đóng ở các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc. Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị ở các nơi này.

- Dưới thời Trần có nhiều tướng lĩnh giỏi như: Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật,...

ND chính

Tóm tắt nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng: tổ chức quân đội và chủ trương xây dựng quân đội của nhà Trần.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close