Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a, b

a) Sự chuẩn bị của nhà Trần:

- Ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí.

- Thành lập các đội dân binh ngày đêm tập luyện võ nghệ.

b) Diễn biến:

- Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào xâm lược nước ta theo đường sông Thao thì bị quân ta chặn đánh ở Bình Lệ Nguyên.

- Do thế giặc mạnh, vua Trần cho quân rút lui khỏi kinh thành Thăng Long để bảo toàn lực lượng, thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống”.

- Quân Mông Cổ kéo vào thành Thăng Long trống vắng không một bóng người và lương thực.

- Chưa đầy một tháng chiến đóng, quân Mông Cổ rơi vào tình trạng thiếu lương thực chúng tàn phá, cướp bóc bị nhân dân chống trả quyết liệt làm lực lượng của chúng bị tiêu hao.

- Quân Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu, quân Mông Cổ thua to phải tháo chạy khỏi thành Thăng Long.

- Trên đường rút chạy, quân Mông Cổ bị quân đội nhà Trần truy kích.

Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ (1258)

Mục c, d

c) Kết quả: Cuộc kháng chiến chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng đã kết thúc thắng lợi.

d) Ý nghĩa:

- Thắng lợi làm cho nhân dân phấn khởi, thêm tin tưởng vào triều đình nhà Trần.

- Bài học kinh nghiệm cho các cuộc chiến sau này.

ND chính

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ (1258): sự chuẩn bị của nhà Trần, diễn biến, kết quả, ý nghĩa.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close