Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến

- Vua Trần triệu tập Hội nghị các vương hầu, quan lại tại Bình Than (Chí Linh, Hải Dương) để bàn kế đánh giặc.

- Trần Quốc Tuấn - chỉ huy cuộc kháng chiến soạn “Hịch tướng sĩ” để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.

- Đầu năm 1285, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về Thăng Long để họp bàn cách đánh giặc => Tại đây, các cụ bô lão đã cùng thế hiện ý chí quyết tâm đánh giặc.

- Chuẩn bị khác:

+ Tổ chức cuộc tập trận lớn và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu rồi chia quân đóng giữ những nơi hiểm yếu.

+ Nhân dân luyện tập, cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc.

+ Binh sĩ đều thích vào cánh tay 2 chữ “Sát thát” (giết giặc Mông Cổ).

ND chính

Các bước chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên của nhà Trần.

Loigiaihay.com

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy  Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close