Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Tóm tắt mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

* Hoàn cảnh:

- Giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp phải những khó khăn chồng chất.

+ Trong nước: ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn.

+ Vùng biên giới phía Bắc nhà Tống thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

=> Nhà Tống muốn sử dụng chiến tranh để giải quyết tình trạng khủng hoảng, nên đã tiến hành âm mưu xâm lược Đại Việt.

* Hành động:

- Xúi giục vua Champa đánh lên từ phía Nam.

- Ở biên giới phía Bắc Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.

Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta: bối cảnh lịch sử và hành động của nhà Tống.

Sơ đồ tư duy Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close