Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức bài 27 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã:

- Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong tay vua, tiến hành cải cách hành chính chia đất nước là 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

- Ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

- Kinh tế: Ban hành nhiều chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

- Củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng quân đội mạnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close