Nhà Lý sụp đổ

Tóm tắt mục 1. Nhà Lý sụp đổ. Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nhà Lý sụp đổ

- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu.

+ Chính quyền không chăm lo đến đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.

+ Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

+ Đời sống nhân dân khổ cực.

+ Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi.

+ Các thế lực phong kiến nổi lên tranh giành quyền lực, chống phá triều đình.

- Trước tình hình đó nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn tạo điều kiện cho nhà Trần lên nắm quyền.

- Tháng 12/1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần cảnh, nhà Lý sụp đổ, nhà Trần lên nắm quyền.

ND chính

Sự sụp đổ của nhà Lý.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nhà Lý sụp đổ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close