Nhà Đinh xây dựng đất nước

Tóm tắt mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước. Năm 968, công cuộc thống nhất đất nước đã hoàn thành, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đô tại Hoa Lư. Mùa xuân năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình.

* Chính sách của vua Đinh:

- Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Lê Hoàn... nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

- Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước;

- Đối với những kẻ phạm tội, dùng những hình phạt khắc nghiệt như ném vào vạc dầu sôi, hay vứt vào chuồng hổ...

- Đối ngoại: sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình

ND chính

Nhà Đinh xây dựng đất nước: các chính sách đối nội - đối ngoại của vua Đinh.

Sơ đồ tư duy

 

Sơ đồ tư duy Nhà Đinh xây dựng đất nước

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close