Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Nguyên nhân thắng lợi:

 + Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

 + Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của vua Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

- Ý nghĩa lịch sử:

 + Đã lật đổ thành công chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê 

 + Đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

 + Giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của nhà Thanh và quân Xiêm.

ND chính

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close