Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hoá ?

Giải bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 7

Quảng cáo

Đề bài

Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 7 trang 17 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Tư tưởng:  đạo Bà-la-môn (Hin- đu), đạo Phật.

- Chữ viết: Chữ Phạn xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.

- Văn học - nghệ thuật: Phát triển phong phú với nhiều thể loại:  sử thi, kịch thơ...

- Nghệ thuật kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close