Ngữ pháp: Unit 9 - What colour is it?

Trong trường hợp muốn hỏi một hay nhiều đồ vật nào đó màu gì, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: What colour is + danh từ số ít (singular noun)?

Quảng cáo

-    Trong trường hợp muốn hỏi một hay nhiều đồ vật nào đó màu gì, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: 

What colour is + danh từ số ít (singular noun)?

... màu gì?

What colour are + danh từ số nhiều (plural noun)? 

... màu gì?

-   Và để trả lời cho mẫu câu trên, chúng ta sử dụng:

Danh từ số ít (singular noun) + is...

Danh từ số nhiều (plural noun) + are ..

Ex: 1. What colour is your hat?

Cái mũ của bạn màu gì?

It is blue.

Nó màu xanh.

2. What colour are the sunflowers?

Những đóa hoa hướng dương màu gì?

They are yellow.

Chúng màu vàng.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close