Ngữ pháp: Unit 11 This is my family

Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới: Hỏi: Who's that? Ai thế? / Đó là ai vậy? Trả lời: That's my brother.

Quảng cáo

Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới:

Hỏi: Who's that?

(Ai thế? / Đó là ai vậy?)

Trả lời: That's my brother.

(Đó là anh trai mình.)

* Chú ý: "Who's" là từ viết tắt của "Who is", "That's" là từ viết tắt của "That is".

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close