Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

Giải bài tập Bài 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức bài 26 SGK Lịch sử 12 để phân tích, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa: 

- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

- Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

- Tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Cải thiện đời sống nhân dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close