Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật

Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự lớn lên, sinh sản và phân bố của động vật, thực vật. Mỗi loại động vật, thực vật có nhu cầu về nhiệt độ thích hợp. Nếu phải sống trong điều kiện nhiệt độ không thích hợp mà cơ thể không tự điều chỉnh được hoặc không có những biện pháp nhân tạo để khắc phục, mọi sinh vật sẽ chết, kể cả con người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close