Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết

Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết.

Lời giải chi tiết

 

Ở xứ lạnh: cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt,..

Ở xứ nóng: xương rồng, lạc đà, ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close