Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 81, 82 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

* Hoạt động nhà yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925:

- Những hoạt động của Phan Bội Châu như: dịch ra chữ Hán cuốn Điều tra chân tướng Nga La Tư, viết Truyện Phạm Hồng Thái,... => gây tiếng vang đối với phong trào yêu nước trong nước.

- Phan Châu Trinh: viết Thất điều thư, tổ chức diễn thuyết lên án chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam, tiếp tục hô hào "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh",... Nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng hoạt động của Phan Châu Trinh.

- Năm 1923, tại Quảng Châu những người yêu nước thành lập ra Tâm tâm xã.

- Ngày 19/6/1924, Phạm Hồng Thái thực hiện vụ mưu sát Toàn quyền Đông Dương Méc lanh ở Sa Diện (Quảng Châu).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài