Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng bao gồm:

Về chính trị:

+ Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (viết tắt theo tiếng Anh là SCAP) đã loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật Bản.

+ Hiến pháp mới do SCAP tổ chức soạn thảo (có hiệu lực từ ngày 3-5-1947), quy định Nhật Bản là nước quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là theo chế độ dân chủ đại nghị tư sản.

- Về kinh tế, SCAP đã thực hiện ba cuộc cải cách lớn:

+ Một là, thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, trước hết là giải tán các “Daibátxư”.

+ Hai là, cải cách ruộng đất, quy định địa chủ chỉ được sở hữu không quá 3 hécta ruộng, số còn lại Chính phủ đem bán cho nông dân.

+ Ba là, dân chủ hóa lao động (thông qua việc thực hiện các đạo luật về lao động).

=> Những cải cánh trên đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nhật Bản sau chiến tranh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close