Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 46 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 44, 45 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Từ năm 1945 đến năm 1973: Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Trong năm 1972, Mĩ phát triển mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô.

- Từ năm 1973 đến năm 1991: Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với học thuyết Rigân, Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang. Đến tháng 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

- Từ năm 1991 đến năm 2000: Chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng”, Mĩ tìm cách vươn lên và chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close