Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lời

Lời giải chi tiết

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm:

- Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

- Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

- Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close