Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Lời giải chi tiết

 

Nguyên phân Giảm phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng. Xảy ra ở tế bào sinh dục cái.
Gồm 1 lần phân bào. Gồm 2 lần phân bào liên tiếp.
Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào. Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào.
Từ một tế bào mẹ cho ra hai tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ (2n NST). Từ một tế bào mẹ (2n NST) cho ra 4 tế bào con (n NST).
 
Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài