Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân bào ở tế bào nhân sơ diễn ra theo lối trực phân, trong phân bào không xuất hiện thoi phân bào.

Hai hình thức phân bào ở tế bào nhân thực là nguyên phân và giảm phân.

Lời giải chi tiết

* Diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ: Cách phân bào phổ biến nhất là phân đôi. Tế bào tạo vách ngăn ở giữa, chia tế bào mẹ thành hai tế bào con.

* Sự khác nhau cơ bản giữa sự phân bào ở tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực :

- Tế bào nhân sơ chủ yếu là phân đôi, có một lần phân bào và không hình thành thoi vô sắc.

- Tế bào nhân thực phân bào theo 2 hình thức nguyên phân và giảm phân, có hình thành thoi vô sắc (các NST phân li về 2 cực tế bào nhờ thoi phân bào).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài