Mục I- Phần A - Trang 3 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 3 VBT vật lí 9 Mục I - Thí nghiệm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Thí nghiệm

Lời giải chi tiết

I. THÍ NGHIỆM

2. Tiến hành thí nghiệm

    Ghi các giá trị đo vào bảng

(Mỗi một học sinh làm thí nghiệm sẽ thu được một bảng số liệu khác nhau. Dưới đây là bảng số liệu để các em tham khảo)

C1. Từ kết quả thí nghiệm ta thấy : khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close