Câu 1.a, 1.b phần bài tập bổ sung – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 1.a, 1.b phần bài tập bổ sung – Trang 5 VBT Vật lí 9. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V,thì dòng điện chạy qua ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II – BÀI TẬP BỔ SUNG

1.a.

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V,thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là 0,9A.Nếu giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đi 2V,thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là bao nhiêu ?

A. 0,45A                  B. 0,30A

C. 0,60A                  D. 2,70A

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}}\) 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(U_1 = 6V\)

\(I_1 = 0,9A\)

\(U_2 = U_1 - 2V = 4V\)

\(I_2 = ? (A)\)

Ta có: 

\(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} \\\leftrightarrow \dfrac{6}{4} = \dfrac{{0,9}}{{{I_2}}} \\\to {I_2} = 0,6A\) 

Chọn đáp án C

1.b.

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V, thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,6A.Một bạn học sinh nói rằng ,muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng thêm 0,3A,thì hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn sẽ là 18V.Theo em kết quả này đúng hay sai ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}}\) 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(U_1 = 6V\)

\(I_1 = 0,6A\)

\(I_2 = I_1 + 0,3A = 0,9A\)

\(U_2 = ? (V)\)

Ta có: 

\(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} \\\leftrightarrow \dfrac{6}{{{U_2}}} = \dfrac{{0,6}}{{0,9}} \\\to {U_2} = 9V\)

Vậy kết quả của bạn học sinh đó là sai. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close